Podrška za poliuretanski lakat


Podrška za poliuretanski lakat

Podrška za poliuretanski lakat:


(A) klasična dužina 23 cm,

(B) klasična duga 30 cm ili 36 cm,

(C) pravo dostupno u dužinama 26 cm i 36 cm,

(D) za hemiplegiju 35 cm.