Partneri

Naši partneri

Zvanični smo predstavnici, distributeri i servisni tehničari za OFFCARR Padova. Zastupamo, distribuiramo i instaliramo proizvode kompanije Weigel GmbH & Co. KG koji se bave proizvodnjom komandi i dvostrukih komandi za komercijalna vozila za osobe sa fizičkim invaliditetom.

Također, naši partneri su i sljedeće institucije:
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja BPK