Podlaktne štake


Podlaktne štake

  • Podešavanje visine
  • Jedno ili dva rastavljanja (crna/siva)
  • Dječje multicolor
  • Big XXL – najveća nosivost (crna/siva)
  • Nosivost: 150/200 kg