GO TRY

GO TRY nova linija invalidskih kolica dizajnirana i proizvedena za Ragbi.


GO TRY

GO TRY je dostupan u dve verzije: verziju odbrane i verziju napada. Ragbi za invalidska kolica je vrlo intenzivna igra i invalidska kolica prolaze kroz ozbiljan stres. Okviri i točkovi moraju biti veoma jaki: prilagođeni su potrebama sportaša, imajući u vidu međunarodna pravila.