WIND KID

Dječja košarkaška kolica. Potpuno prilagođena, lagana i brza.


WIND KID

Kompaktna košarkaška kolica. Potpuno prilagođen, počevši od snažnog ultralakog okvira od legure koji je razvijen kako bi invalidska kolica učinila što je moguće agilnijom i osjetljivijom.
Izabrani su i korišćeni od strane međunarodnih šampiona i visoko su konkurentni širom svijeta.