STAND UP ETM

Stand-Up ETM: motorizirani podizni mehanizam i pogonski sustav.


STAND UP ETM

Podesivi kompaktni mobilni stojeći okvir koji omogućava osobi sa motornim problemima da uđe i ostane u uspravnom položaju i da se samostalno kreće.