STAND UP EE

Stand-Up EE: električni mehanizam za podizanje i ručni kotači.


STAND UP EE

Podesivi kompaktni mobilni stojeći okvir koji omogućava osobi sa motornim problemima da uđe i ostane u uspravnom položaju i da se samostalno kreće.