Nesterilne rukavice


Nesterilne rukavice

Medicinske rukavice se prvenstveno koriste za zaštitu i higijenu u zdravstvenom sektoru (bolnice, klinike i starački domovi)

Naše zaštitne rukavice, kao i većina naših medicinskih rukavica su u skladu sa Uredbom o ličnoj zaštitnoj opremi EU 2016/425. Zaštitne rukavice se dijele na različite vrste jednokratnih i višekratnih kućnih rukavica koje se mogu koristiti kao zaštita od minimalnih rizičnih situacija ili za specifične potrebe u laboratorijama i sektoru čišćenja.